Mittauksia laadunvalvonnan tarpeisiin ja vesivahinkojen kartoituksiin.


Betonin kosteusmittaus

Betonin kosteusmittauksella voidaan varmistaa että betonivalu on riittävän kuiva pinnoitusta varten. Mittaus tehdään joko porareikä-menetelmällä suoraan valusta mittaamalla tai ottamalla valusta näytepala, josta kosteusarvo mitataan. Mittauksista toimitetaan aina kattava raportti.

Rakennusten tiiveysmittaus

Rakennuksen tiiviysmittaus on mittaus, jolla mitataan ilmavuotoluku eli ilmatiiviys. Ilmatiiveys vaikuttaa on suoraan rakennuksen energian-kulutukseen ja asumismukavuuteen. Tiiviysmittauksen tarkoitus on löytää vauriokohtia höyrysulussa ja muita mahdollisia vuotokohtia. Näin voidaan ehkäistä tulevia kosteus ym ongelmia rakenteissa ja sisäilmassa.

Viemäri- ja hormikuvaus

Viemärikuvauksella ja hormikuvauksella kartoitetaan mahdolliset rakennusaikaiset virheet putkistoissa ja hormeissa. Kuvauksessa havaittavat asennus- ja rakennusvirheet  voidaan kustannustehokkaasti korjata ennen  tilojen käyttöönottoa. Kuvauksista toimitetaan aina kattava raportti.

Muut palvelut

tulossa