Palvelumme

Betonin kosteusmittaus

Betonin kosteusmittauksella voidaan varmistaa, että betonivalu on riittävän kuiva pinnoitusta varten. Mittaus tehdään joko porareikä-menetelmällä suoraan valusta mittaamalla tai ottamalla valusta näytepala, josta kosteusarvo mitataan. Mittauksista toimitetaan aina kattava raportti.

Rakennusten tiiveysmittaus

Rakennuksen tiiveysmittaus on mittaus, jolla mitataan ilmavuotoluku eli ilmatiiveys. Ilmatiiveys vaikuttaa on suoraan rakennuksen energian-kulutukseen ja asumismukavuuteen. Tiiveysmittauksen tarkoitus on löytää vauriokohtia höyrysulussa ja muita mahdollisia vuotokohtia. Näin voidaan ehkäistä tulevia kosteusongelmia yms. rakenteissa ja sisäilmassa.

Viemärikuvaus ja hormikuvaus

Viemärikuvauksella ja hormikuvauksella kartoitetaan mahdolliset rakennusaikaiset virheet putkistoissa ja hormeissa. Kuvauksessa havaittavat asennus- ja rakennusvirheet  voidaan korjata kustannustehokkaasti ennen  tilojen käyttöönottoa. Kuvauksista toimitetaan aina kattava raportti.

Muut palvelut

tulossa